اطلاعیه فروش برنج مقدار محدود برنج درجه یک طارم شمال از طرف شرکت حکمت طلایی تهیه شده است عزیزانی که تا به حال موفق نشده اند میتوانند ثبت نام انجام